univ logo

logoforsite

תוכניות חילופי סטודנטים (Information)

תוכנית חילופי סטודנטים

אוניברסיטת חיפה מקדמת את נושא הבינלאומיות ומעודדת סטודנטים לקחת 

חלק בתוכנית חילופי סטודנטים וללמוד בחו"ל למשך סמסטר עד שנה


התורמים קרול ומרקוס ויינשטיין תרמו לאוניברסיטת חיפה מלגות עבור עידוד תוכנית חילופי סטודנטים באוניברסיטת 
חיפה. הסטודנטים הנבחרים יזכו בחוויה בלתי נשכחת אשר תתרום להם בפן האקדמי, המקצועי, האישי והחברתי.


תנאי קבלה :


• סטודנטים מן המניין )עדיפות שנה ב' ומעלה( שהחלו את לימודיהם באוניברסיטת חיפה, בעלי ממוצע ציונים של 
מינימום 80.
• פטור במבחן הפסיכומטרי או סיום קורס אנגלית מתקדמים 2 המאפשרים לימודים באנגלית ברמה אקדמית.
• אישור החוג - אישור הלימודים במסגרת תוכנית חילופי סטודנטים כפופה לאישור ראשי החוגים או יועצי BA או MA
בחוגים בהם לומד הסטודנט.
• ראיון אישי באנגלית.
• עצמאות, אחריות, יחסי אנוש טובים ופתיחות ליצירת קשרים.
• נכונות לייצג את אוניברסיטת חיפה בחו"ל.


מה צריך לעשות :


• להיכנס לאתרי האוניברסיטאות ולחפש תוכנית לימודים מתאימה וקורסים התואמים את תוכנית הלימודים של 
הסטודנט )מצ"ב קישור לרשימת האוניברסיטאות עימן יש לאוניברסיטת חיפה הסכמים).
• אישור מהחוג על תוכנית הלימודים המוצעת.
• מילוי טופס הרשמה ולצרף את כל המסמכים הרלוונטיים )קו"ח, גיליון ציונים באנגלית, מכתב הצהרת כוונות, אישור 
רמת אנגלית, שתי המלצות, שתי תמונות פספורט וצילום דף ראשון מהדרכון).


מלגות בין 2000 ל-6000 דולר כל אחת לכיסוי הוצאות המחייה יוענקו
לסטודנטים מצטיינים הנבחרים לתוכנית לשנת הלימודים תשע"ח (2017-2018)


שימו לב : סטודנט שנבחר לתוכניות ממשיך לשלם שכ"ל לאוניברסיטת חיפה. הסטודנט ירכוש : כרטיס טיסה, ביטוח בריאות כמקובל 
באוניברסיטת האם והאוניברסיטה המארחת, ויזה וציוד לימודי. המלגה מועברת בתשלום אחד של כל הסכום בסמוך לנסיעה לכסוי הוצאות המחיה


לרשימת האוניברסיטאות עמן יש לאוניברסיטת חיפה הסכמים לחץ כאן

ההרשמה תסתיים בתאריך ה-10 בינואר 2017

טפסים חשובים:

טופס הרשמה

רשימת האוניברסיטאות אליהן ניתן לנסוע

הסכם למידה 

Contact

 Lilach

Lilach Bareket
Director of International Partnerships
lbareket@univ.haifa.ac.il

erasmus