Why Study Outside of Israel?

התנסות המעניקה הזדמנות חד-פעמית לחוות חיים סטודנטיאליים במקום אחר בעולם.

סטודנטים מצטיינים זוכים:

  •  להעשיר את העולם האקדמי, האישי והחברתי- פיתוח אישי
  •  להכיר רעיונות חדשים, שיטות הוראה וגישות שונות
  • ליצור קשרים חברתיים ברחבי הגלובוס מקנה יתרון אישי ומקצועי
  • כלים בינלאומיים המגבירים את היכולת  להשתלב בהצלחה בשוק העבודה
  •  להיחשף לתרבות אחרת

Contact

 Lilach

Lilach Bareket
Director of International Partnerships
lbareket@univ.haifa.ac.il